Sygnały Strategii Zamówienie Przejdź do aplikacji
ARCHIWUM

» 2013 czerwiec

» 2013 maj

» 2013 kwiecień

» 2013 marzec

» 2013 luty

» 2013 styczeń

» 2012 listopad

» 2012 październik

» 2012 wrzesień

» 2012 sierpień

» 2012 lipiec

» 2012 maj

» 2012 kwiecień

» 2012 marzec

» 2012 luty

» 2012 styczeń

» 2011 grudzień


NEWSROOM
27 kwiecień 2013 r.

Trading techniczny. Dziesięć ponadczasowych zasad inwestowania J. Murphiego

John Murphy, analityk techniczny, jego „Dziesięć praw tradingu technicznego” jest najlepszym przewodnikiem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wykresami. Sugeruję wydrukowanie tego materiału, by móc odwoływać się do niego w każdej chwili. 

Jak działa rynek? Jak wysoko dotrze lub jak nisko sięgnie? Kiedy trend się odwróci? To najważniejsze pytania zadawane codziennie przez miliony analityków technicznych na całym świecie. Za mniej czy bardziej skomplikowanymi formułami matematycznymi, tabelami i wykresami, używanymi do analizy trendów rynkowych, stoją pewne podstawowe i wbrew pozorom proste koncepcje, które tworzą większość teorii stosowanych przez dzisiejszych analityków technicznych. Bez wyjątku, wszystkie opierają się na jakiejś formule liczącej średnie.

John Murphy, wykorzystał trzydzieści lat swojego doświadczenia w branży, by sformułować dziesięć podstawowych zasad tradingu technicznego – zasad, które pomagają początkującym zrozumieć idee tradingu technicznego, a bardziej zaawansowanym dają możliwość usprawnienia stosowanej już przez nich metodologii tradingowej.

Zasady te definiują kluczowe narzędzia analizy technicznej i pokazują, jak ich używać, by dostrzegać możliwości kupna i sprzedaży jeszcze szybciej. Podejście autora do analizy technicznej wskazuje na to, że ważniejsze jest ustalenie czy rynek pnie się w góry czy spada w dół, niż zrozumienie, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Sformułowane zasady zbieżne są z koncepcją  nabywanej z czasem nieświadomej kompetencji Inwestora. 


1. Badaj trendy.

Badaj szczególnie trendy długoterminowe. Zacznij od wykresów miesięcznych i tygodniowych w wieloletniej perspektywie. Perspektywa długoterminowa gwarantuje większą przejrzystość. Po ustaleniu trendów długoterminowych, zajmij się trendami dziennymi i krótszymi. Perspektywa krótkoterminowa może okazać się myląca. Nawet jeśli twoje transakcje są krótkoterminowe, lepiej będzie, jeśli będziesz działał w kierunku wskazywanym przez średnie i długie trendy. Genialnie proste!
  

2. Zlokalizuj trend na wykresie i podążaj za nim.

Ustal trend i podążaj za nim. Wśród trendów rynkowych można wyróżnić trendy długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Dlatego, najpierw zdecyduj, w jakiej perspektywie czasu ma przebiegać dana inwestycja, a następnie wybierz pasujący do niej wykres. Upewnij się, że inwestujesz zgodnie z obowiązującym trendem. Kupuj lokalne dołki, gdy trend pociąga rynek w górę i sprzedawaj szczyty, gdy rynek idzie w dół. Jeśli chcesz inwestować zgodnie z trendem średnioterminowym, korzystaj z wykresów dziennych i tygodniowych. Jeśli zgodnie z trendem dziennym, korzystaj z wykresów dziennych i krótszych. W każdym przypadku, to trend ma determinować rodzaj wykresu i długość okresu. Wykres obrazujący krótszy okres ma jedynie pomóc namierzyć odpowiedni czas na zmiany.


3. Zlokalizuj linie wsparcia i oporu.

Najlepszym miejscem na kupno jest poziom wsparcia, a na sprzedaż poziom oporu. Opór jest zazwyczaj wcześniejszym szczytem. Po tym, jak szczyt oporu zostanie pokonany, staje się zazwyczaj kolejnym wsparciem i na odwrót.
 

4. Znaj potencjał spadku.

Korekty rynku w górę lub w dół zwykle znoszą znaczącą część poprzedniego ruchu w trendzie. Korekty aktualnego trendu można mierzyć prostymi wartościami procentowymi. Najczęstsze jest zniesienie 50-cio procentowe. Minimalne wynosi 1/3 całości, maksymalne 2/3 całości. Zniesienia Fibonacciego1)  w wysokości 38% i 62% też są warte w tym miejscu rozważenia. Podczas cofnięcia trendu zwyżkowego, początkowe punkty zakupu znajdują się pomiędzy 33-38% obszaru zniesienia.


5. Wykreśl linie trendu.

Linie trendu są jednymi z najprostszych i jednocześnie najbardziej skutecznych wykresów. Linie trendu zwyżkowego wykreślane są wzdłuż dwóch kolejnych dołków i oznaczają minimalny poziom nas satysfakcjonujących wycen walorów. Linie trendu zniżkowego – wzdłuż dwóch kolejnych szczytów, to maksimum tego, czego można oczekiwać przy kontynuacji spadków. Ceny często cofają się do linii trendu, zanim wznowią swój ruch w kierunku zgodnym z trendem. Załamania linii trendu zwykle sygnalizuje zmianę trendu. Dobrze rozpoznany trend powinien być sprawdzony, co najmniej, trzy razy. Im dłuższa linia trendu i im dłużej jest ona testowana, tym ważniejszy, mocniejszy jest sam trend.

 
6. Podążaj za średnimi

Średnie kroczące dają obiektywne sygnały zakupu i sprzedaży. Pokazują, czy trend jest nadal obecny oraz pomagają potwierdzić jego zmianę. Średnie kroczące nie sygnalizują jednak z wyprzedzeniem, czy zmiana trendu jest bliska. Wykres pokazujący dwie średnie kroczące jest najbardziej powszechnym sposobem szukania sygnałów tradingowych.

Niektóre wykresy zawierają cztero- i dziewięciodniowe średnie kroczące, inne dziewięcio- i osiemnastodniowe, jeszcze inne dwudziestodniowe. Kombinacji jest nieskończenie wiele. Problem leży wyłącznie w tym, by dokonać wyboru ich właściwej dla danego waloru długości. Służą temu różne metody optymalizacji i testowania. Sygnały pojawiają się, gdy krótsza średnia krocząca szybsza (krótsza) przecina dłuższą. Przejście krótszej średniej nad dłuższą średnią kroczącą oznacza sygnał zakupu. Jej powrót poniżej linii średniej dłuższej to sygnał sprzedaży. Przecięcia cen ponad i pod czterdziestodniową średnią kroczącą też daje dobre i mocne sygnały tradingowe. Ponieważ linie wykresów średnich kroczących są wskaźnikami podążającymi za danymi trendami, sprawdzają się najlepiej.
 

7. Sprawdzaj oscylatory.

Oscylatory pomagają zidentyfikować rynki, na których następuje nadmierna sprzedaż lub kupno. Podczas, gdy średnie kroczące jedynie potwierdzają zmianę rynkowego trendu, oscylatory często ostrzegają z wyprzedzeniem, że rynek zbytnio wzrósł lub spadł i w krótkim okresie nastąpić powinien zwrot rynku w przeciwną stronę.

Dwa najbardziej popularne oscylatory to RSI (Relative Strength Index, czyli wskaźnik siły relatywnej, względnej) oraz oscylator stochastyczny. Obydwa oscylatory działają na skali od 0 do 100. W przypadku RSI, wykupienie następuje powyżej 70 punktów na skali, a wyprzedanie poniżej 30. Dla oscylatora stochastycznego, wartości te wynoszą odpowiednio 80 i 20. Większość inwestorów przyjmuje, że oscylator stochastyczny obejmuje 14 dni lub tygodni, a RSI 9 lub 14 dni lub tygodni. Dywergencje oscylatorów często ostrzegają przed zmianami na rynkach. Dywergencja to rozbieżność w kierunku ruchu oscylatora względem przebiegi ceny lub jej średniej na wykresie. Sygnały tygodniowe mogą służyć jako filtry sygnałów dziennych. Dzienne – jako filtry kilkugodzinnych.


8. Nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych.

Na bieżąco obserwuj wskaźnik MACD (skonstruowany przez Geralda Appela), który łączy przecięcie średnich kroczących z wykupionymi/wyprzedanymi elementami oscylatora. Sygnał zakupu pojawia się, gdy „szybsza” linia przecina od dołu linię „wolniejszą” i obydwie znajdują się powyżej poziomu zerowego. Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy „szybsza” linia przecina „wolniejszą” od góry, a punkt ich wzajemnego przecięcia znajduje się ponad wartością zero. Sygnały tygodniowe przeważają nad sygnałami dziennymi. Histogram MACD uwidaczniając właściwą różnicę pomiędzy dwiema liniami położonymi na wykresie i daje wcześniejsze ostrzeżenie zmian trendów.
 

9. Trend czy nie trend?

Należy skorzystać z ADX (Average Directional Movement Index), który mierzy siłę trendu lub kierunek jego rynku. Linia rosnąca sugeruje istnienie silnego trendu, opadająca – faworyzuje średnie kroczące i oscylatory. Wyznaczając kierunek linii ADX, można ustalić, który system zawierania transakcji i które oscylatory są odpowiednie w danym otoczeniu  rynkowym.
 

10. Korzystaj z innych sygnałów potwierdzających ruchy rynku.

Weź pod uwagę wolumen i liczbę otwartych pozycji, które są ważnymi wskaźnikami potwierdzającymi zachowanie kursu na rynku w najbliższej przyszłości. Wolumen niejako poprzedza zachowanie ceny. Ważne, by zyskać pewność, że okresy zwiększonego obrotu pojawiają zgodnie z kierunkiem przeważającego trendu. W trendach zwyżkowych, okresy zwiększonego obrotu powinny być widoczne w dni zwyżkowe. Zwiększenie liczby otwartych pozycji potwierdza to, że nowe pieniądze wspierają przeważający trend, tu wzrosty.. Zmniejszenie ich liczby jest często ostrzeżeniem, że dany trend się kończy. Trwałemu trendowi zwyżkowemu cen powinien towarzyszyć rosnący wolumen i wzrastająca liczba pozycji otwartych.
 

Suplement - „11”.

Analiza techniczna jest umiejętnością, która kształtuje się wraz z nabytym doświadczeniem i nauką. Dlatego zawsze trzeba się uczyć. Całe życie trzeba być uczniem.

- John Murphy
 

1) Leonardo Fibonacci był trzynastowiecznym matematykiem, który na nowo odkrył precyzyjne i niemalże niezmienne powiązanie pomiędzy cyframi arabskimi w ciągu (1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, itd. do nieskończoności). Suma każdych dwóch następujących po sobie liczb w ciągu to wartość kolejnej, następującej po nich liczby. Po pierwszych czterech cyfrach, stosunek dowolnej liczby ciągu do następującej po niej wynosi około 0,618. Ten stosunek znany był starożytnym greckim i egipskim matematykom i zyskał nazwę „złotego środka”, który znalazł swoje odbicie w sztuce i architekturze. Ciąg Fibonacciego bardzo często występuje również w przyrodzie.

2)  Oscylator stochastyczny – oscylator spopularyzowany przez George Lane’a w artykule z 1984 roku. Oscylator skonstruowano na podstawie następującej obserwacji – ze wzrostem cen, ceny zamknięcia są najczęściej bliższe górnej granicy rozpiętości cen w badanym okresie obserwacji. Oscylator ma delikatnie szersze granice wykupienia i wyprzedania niż RSI. Jest zatem bardziej zmiennym wskaźnikiem. Nazwa „stochastyczny” odnosi się do aktualnej ceny zawartej transakcji w odniesieniu do jej zakresu z danego okresu (zwykle 14 dni).


«powrót


Strona główna  |  O nas  |  Opis aplikacji  |  Cennik  |  Kariera  |  Kontakt

©2011-2013 NaviFund Investment Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis Navifund.com korzysta z plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.