Sygnały Strategii Zamówienie Przejdź do aplikacji
ARCHIWUM

» 2013 czerwiec

» 2013 maj

» 2013 kwiecień

» 2013 marzec

» 2013 luty

» 2013 styczeń

» 2012 listopad

» 2012 październik

» 2012 wrzesień

» 2012 sierpień

» 2012 lipiec

» 2012 maj

» 2012 kwiecień

» 2012 marzec

» 2012 luty

» 2012 styczeń

» 2011 grudzień


NEWSROOM
01 sierpień 2012 r.

Rynek kapitałowy to miejsce dla każdego

Inwestowanie na rynku kapitałowym to świadome podjęcie działań w celu osiągnięcia zysku poprzez wybór metody i sposobu, w ramach naszych umiejętności i kontroli kapitału realizowanej za pomocą narzędzi jakimi dysponujemy. Nie oznacza to, że nie znajdą na nim miejsca również początkujący inwestorzy. Rynek kapitałowy poprzez różnorodność instrumentów na nim oferowanych pozwala każdemu na inwestowanie zarówno w proste instrumenty finansowe, jak i w te bardziej złożone formy inwestycji. Umożliwia przy tym stosowanie wielu różnych strategii inwestycyjnych, zaś jedynym problemem pozostaje zrozumienie ich złożoności i sama dostępność.

Proste metody i stosowanie prostych strategii inwestycyjnych przynosi godziwy zysk. Proste strategie oznaczają przede wszystkim mniejszą ilość transakcji, lepszy nadzór nad kapitałem i w miarę konieczności łatwiejsze korekty przy dużej oszczędności czasu.

Planując przyszłą inwestycję na początku musimy sobie odpowiedzieć, w co chcemy zainwestować. Decyzja jest jedną z najważniejszych, jakie przyjdzie nam podjąć. W zależności od tego, co zdecydujemy, pociągnie za sobą konsekwencje w postaci zysków lub strat, jakie osiągniemy w przyszłości. Przy wyborze przedmiotu inwestycji ważne jest szczególnie to, co chcemy zrobić z naszym kapitałem, np. zachować go (obronić przed spadkami), czy też go powiększyć i w jakim czasie chcemy tego dokonać (rynek wzrostowy), jakie korzyści przewidujemy odnieść oraz jakie ryzyko jesteśmy skłonni ponieść. Autonomiczna odpowiedź na tak postawione pytania warunkować będzie wypadkową instrumentów finansowych, których rozpoznanie weźmiemy pod uwagę. W konsekwencji determinuje rodzaj przyjętej strategii inwestycyjnej.

Istotnym czynnikiem, lekceważonym często przez wielu inwestorów, jest również czas, który możemy poświęcić naszym inwestycjom. Gdy mamy go niewiele, warto rozważyć wybór rozwiązania pośredniego, w którym ulokujemy pieniądze z nadzieją, że specjaliści tam zatrudnieni nam je pomnożą.

Samodzielnie inwestując na otwartym rynku bezwzględnie musimy liczyć się z tym, że nasze wybory i podjęte decyzje nie zawsze będą właściwe, a inwestycje nie zawsze przyniosą oczekiwany zysk. Musimy również pamiętać, by w przypadku podjęcia takiej decyzji na bieżąco śledzić informacje napływające z rynku w celu szybkiego i odpowiedniego reagowania na zachodzące zjawiska, a także, aby stale poszerzać posiadaną przez nas wiedzę, w celu lepszego wykorzystania analizowanych informacji. Konfigurując za pomocą właściwych narzędzi strategie i dysponując dostępem do odpowiedniej klasy usług jesteśmy w stanie skutecznie kontrolować nasze inwestycje. NaviFund Analytics skutecznie wypełnia tą lukę.

Giełda papierów wartościowych niesie w sobie ogromne możliwości inwestowania. Jest to miejsce odpowiednie dla każdego, kto chce pomnażać swoje pieniądze. Na rynku kapitałowym jest też miejsce dla osób ostrożnych, które zadowolą się niższym, ale pewnym zyskiem, a także dla tych, którzy gotowi są zaryzykować ewentualną stratę części pieniędzy, licząc na duży zysk.

Inwestowanie w obligacje, akcje lub instrumenty pochodne wymaga wiedzy i czasu. Trzeba na bieżąco śledzić sytuację na rynku, czytać informacje opublikowane przez spółki, w których papiery wartościowe zainwestowaliśmy, starać się przewidzieć, ile te walory będą warte za tydzień, miesiąc lub rok.

                Istnieje także forma inwestowania na rynku kapitałowym, która umożliwia powierzenie środków specjalistom. Są nią fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny posiada kapitał złożony z wpłat dokonywanych przez jego uczestników. Inwestowane przez fundusz inwestycyjny wpłaty uczestników tworzą jego portfel inwestycyjny. Portfel inwestycyjny jest źródłem osiąganych przez fundusz dochodów. Środki pieniężne inwestowane są w papiery wartościowe lub inne aktywa (np. waluty lub nieruchomości) w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Osiągnięte dochody przysługują uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych tytułów uczestnictwa. Co pewien czas, z ustaloną częstotliwością (z reguły w dniach, w których odbywają się sesje na giełdzie) fundusz inwestycyjny wycenia posiadany przezeń kapitał i ustala wartość jednostek uczestnictwa, dzięki czemu jego uczestnicy wiedzą, czy wpłacone przez nich pieniądze przyniosły zysk lub stratę.

                Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne jest wiele, ze względu na liczne zalety, jakie niesie za sobą taka forma inwestycji. Inwestowanie w funduszach zapewnia prawne bezpieczeństwo powierzonych środków, płynność inwestycji, profesjonalne zarządzanie, relatywnie wyższa dochodowość i niższe koszty oraz rozproszenie ryzyka inwestycyjnego w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie, a generują stosunkowo wysokie dochody na tle tradycyjnych form inwestowania, w szczególności lokat bankowych.

Aby cieszyć się zarobkiem na rynku funduszy należy inwestować w fundusze akcji lub pokrewne w okresie, gdy na giełdach trwają wzrosty, a gdy zaczęły tracić przenosić całość  środków do funduszy bezpiecznych (rynek pieniężnych i obligacji) i zabezpieczyć już wypracowane zyski. Dla ekstremalnych inwestorów, kreujących dochody podczas spadków indeksów przewidziano fundusze inwestujące przeciw trendom. Niestety nie możesz oczekiwać, że będziesz osiągał stopy zwrotu na poziomie porównywalnym z najlepszymi inwestorami, zwłaszcza jeżeli wolną ręką przeznaczać będziesz znaczne kwoty na nieprzemyślane inwestycje, co do których żywisz jedynie szczerą nadzieję, iż się powiodą.


 


«powrót


Strona główna  |  O nas  |  Opis aplikacji  |  Cennik  |  Kariera  |  Kontakt

©2011-2013 NaviFund Investment Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis Navifund.com korzysta z plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.