Sygnały Strategii Zamówienie Przejdź do aplikacji
ARCHIWUM

» 2013 czerwiec

» 2013 maj

» 2013 kwiecień

» 2013 marzec

» 2013 luty

» 2013 styczeń

» 2012 listopad

» 2012 październik

» 2012 wrzesień

» 2012 sierpień

» 2012 lipiec

» 2012 maj

» 2012 kwiecień

» 2012 marzec

» 2012 luty

» 2012 styczeń

» 2011 grudzień


NEWSROOM
25 wrzesień 2012 r.

A jednak! Fundusze inwestycyjne?

W porównaniu z tradycyjnymi formami oszczędzania, inwestowanie w fundusze charakteryzują się szeregiem korzyści:

 • to najlepsza forma lokowania nadwyżek finansowych dla osób, które nie dysponują czasem na indywidualne poszukiwanie najkorzystniejszych inwestycji, bądź nie są ekspertami na rynku kapitałowym.
 • wiąże się z niższymi kosztami funkcjonowania na rynku kapitałowym w stosunku do kosztów ponoszonych przez inwestujących samodzielnie. Koszty funkcjonowania funduszu rozkładają się na wielu jego uczestników, co przekłada się na wyższą rentowność inwestycji.
 • z uwagi na wielkość zgromadzonego w funduszu kapitału, ma możliwość udziału w operacjach kapitałowych dostępnych jedynie dla znaczących inwestorów
 • środki gromadzone przez fundusz pozwalają na nabycie większej liczby różnorodnych instrumentów finansowych (dywersyfikacja portfela), dzięki czemu rozproszenie ryzyka jest bardziej efektywne, gdyż zmniejsza obciążenia posiadanego portfela inwestycyjnego ryzykiem indywidualnym poszczególnych instrumentów w portfelu.
 • elastyczność oferty – możliwość wyboru funduszu charakteryzującego się zasadami dywersyfikacji portfela, strategią inwestycyjną, poziomem ryzyka i dochodowością, odpowiadającymi indywidualnym preferencjom
 • brak wymogu odpowiednio dużego kapitału, aby zostać uczestnikiem funduszu.
 • możliwość wyboru dogodnego momentu na rozpoczęcie inwestycji i nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu otwartym (w funduszu zamkniętym zapisy mogą być dokonywane tylko w terminach ich przyjmowania)
 • możliwość konwersji, czyli swobodnego przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami w ramach jednej rodziny funduszy lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, które umożliwiają bieżące reagowanie na zmieniająca się sytuację na rynku kapitałowym.
 • fundusz jest taką forma inwestowania, która w każdym aspekcie służy bezpieczeństwu pomnażania pieniędzy, jego działalność lokacyjna została poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobieżenia podejmowania przez zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu nadmiernego ryzyka.
 • wyeliminowanie ryzyka bankructwa. Fundusz stanowi odrębną masę majątkową w stosunku do zarządzającego – towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie mają bezpośredniego dostępu do środków ulokowanych w funduszach, którymi zarządzają.
 • portfelem inwestycyjnym funduszu zarządzają specjaliści od inwestycji, a ich kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe, a także członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa podlegają każdorazowej ocenie Komisji.

·         jednostka uczestnictwa może być przedmiotem zastawu stosowanego jako zabezpieczenie oznaczonych wierzytelności.


«powrót


Strona główna  |  O nas  |  Opis aplikacji  |  Cennik  |  Kariera  |  Kontakt

©2011-2013 NaviFund Investment Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis Navifund.com korzysta z plików cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.